Súd - Bathory

Báthory
príbeh krvavej grófky z Čachtíc
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

A.Báthory
Súd s Alžbetou Báthory a jej spoločníkmi

Objasňovanie zločinov Alžbety Báthoryovej začalo na príkaz panovníka ešte pred tým, ako ju palatín prichytipri čine v Čachticiach a následne uväznil na miestom hrade. Prvé informatívne vyšetrovanie začalo v marci 1610. Svedkov vypočúvali pronotári Mojžiš Ciráky a Andrej z Keresztúra. Spolu bolo vypočutých 52 ľudí - medzi nimi boli kastelán, účtovník, kazateľ, felčiar iné osoby dôležité pre chod jej majetkov. K výpovedi asi museli pozbierať veľa odvahy a statočnosti, pretože obávaná pani bola stále na slobode. Napokon - niektorí nič nevideli a nič nepočuli. Výpovede a mená svedkov sú písomne zachytené a uložené v archívoch. Báthoryová sa o tomto vyšetrovaní samozrejme dozvedela a od toho času bola neustále pripravená na odchod k Sedmohradskému vojvodovi Gabrielovi Báthorymu.
Vo výpovediach sa objavili informácie o krutých vraždách a mučení. Jeden zo svedkov vypovedal o do krvi zbičovaných dievčatách, ktoré boli potom šľahané žihľavou a ponárané do studenej vody, kým nezomreli. Iný uviedol informácie o zabití dvoch dievčat na ceste zo Sarváru do Čachtíc. Kastelán zo Sarváru vypovedal o 175 mŕtvych dievčatách, ktoré vyniesli zo zámku. Nevedel povedať, akou smrťou dievčatá zahynuli. Felčiar tvrdil, že na dievčatách nevidel stopy po mučení. Vo výpovedi Sarvárskeho kazateľa je informácia o troch dievčatách pochovaných v jednej truhle. Další svedok vypovedal, že počul o tom, ako hrozným spôsobom zavraždila niekoľko dievčat, medzi nimi aj mladé slečny zo šľachtických rodín. O utýraní dievčaťa bodaním nožom a pálením rozžeraveným železom. O vkladaní rozžeraveného železa do genitálií, po čom zomierali v strašných bolestiach. Horor pokračuje výpoveďou ďalšieho svedka : ďalšie vraždy, ďalšie mučenie. Dve dievčatá ktoré zomreli po mučení vozila tri dni vo svojom voze, kým našla vhodné miesto na pochovanie. Svedok počul od domáceho personálu, že dievčat zahubila viac ako 200. Druhý kastelán na zámku v Sarvári odhadoval počet obetí medzi 200 a 300.
Palatín Juraj Thurzo prišiel do Čachtíc večer 29.12.1610. Obec hola zavalená snehom. Už viac ako dva mesiace bol oboznámený so správou z prvého vyšetrovania. V jeho sprievode boli obaja Báthoryčkini zaťovia. Plán na ďalší postup v tejto veci bol pravdepodobne pripravený všetkými spoločne.

Thurzo našiel v Báthoryčkiných komnatách mŕtve dievča, ďalšia po "zábavkách" svojej panej práve zomierala. Boli tam aj ďalšie dievčatá, spútané a pripravené na neskoršiu príležitosť. Vrahyňa putovala na Čachtický hrad, kde mala zostať do konca života. Jej spoluvinníci boli eskortovaní do Bytče, kde ich čakalo mučenie, súd a poprava. Okolnosti jeho príchodu do Čachtíc sú opísané v zachovanom liste, ktorý v nasledujúci deň poslal svojej manželke.
Súd v Bytči zasadol nezvyčajne rýchlo - už 2.1.1611 začalo mučenie a vypočúvanie. V pondelok 7.1.1611 24-členný súdny zbor rozhodoval o vine či nevine obžalovaných. Vďaka Thurzovi pred súdom chýbal hlavný vinník - Báthoryčka. Ako hlavný žalobca vystúpil prokurátor Juraj Závodský. Súd dostal k dispozícii písomne zachytené výpovede hlavných obžalovaných. Títo svorne zdôrazňovali, že konali z prinútenia.
Vypočúvaným spoluvinníkom Alžbety Báthoryovej bolo položených týchto jedenásť otázok :

 • Ako dlho si bol v službách panej a ako si sa dostal do jej kaštiela ?
 • Koľko dievčat a žien dala od toho dňa povraždiť ?
 • Kto a odkiaľ boli zavraždené ženy ?
 • Kto najímal a lákal zavraždené ženy do kaštiela ?
 • Akým mučením a akým spôsobom dávala tie úbožiačky zavraždiť ?
 • Kto jej pomáhal v mučení a vraždení ?
 • Kto mŕtvoly pochovával a kde ?
 • Mučila a vraždila aj sama pani a ako sa správala keď úbožiačky mučila a vraždila ?
 • Na ktorých miestach dávala mučiť a vraždiť nešťastníčky ?
 • Kto videl počínanie panej alebo o tom vedel ?
 • Odkedy začala panie páchať tieto hrozné činy ?

Odpovede :

Ján Ujváry - Ficko :
Slúžil u panej 16 rokov. Martin Čejtej ho násilím priviedol do kaštiela.
O ženách nevie, o dievčatách áno. Odkedy bol u nej, dievčat bolo 37. Okrem týchto, keď pán išiel do Prešporka, v jednej jame dala pochovať 5 dievčat. Dve v jednej záhrade pod jarkom. Ešte dve, ktoré v noci pochovali pod kostolom v Podolí. Priniesli ich spod hradu, lebo tam boli zabité. Dora ich zavraždila.
Nevie, odkiaľ boli dievčatá.
On sám s Dorou boli šesť krát hľadať dievčatá. Lákali ich na dobrú službu. S Dorou chodievala chytať dievčatá žena Jána Bársonya čo bývala v Taplán - Falve, potom aj v Sarvári bývajúca Chorvátka so ženou Mateja Otvosa. Aj žena Jána Szabóa priviedla dievča, hoci vedela, že bude zabité. Potom priviedla aj ďalšie. Žena Juraja Szaboa jej dala svoju dcéru. Aj tú zabila. Viac nepriviedla. Žena Štefana Szaboa priviedla mnohé. Aj Ilona mnohé priviedla. Kata ani jedno, len pochovala tie, čo Dora povraždila.
Takto ich mučili : v Sarvári im omotali povrazmi ruky, a Anna Drabulová im ich zviazala na chrbte. Ich ruky boli čierne ako uhoľ a bili ich po celom tele, kým sa im koža netrhala. Po pätách a dlaniach ich tĺkli dovtedy, kým nenapočítali do dvesto. Bili ich aj Dora a Ilona, ale naučili sa to od Darabulovej.
Okrem Ilony Jó, Anny Darabulovej a Dory Szentésovej je v Čachticiach žena Ilona, ktorú volajú Plešivou kočiškou - aj tá mučila dievčatá. Pani ich sama pichala ihlou. Keď sa jej nepáčili čipky, dievčatá hneď vliekli do mučiarne a tam ich na smrť mučili, aj horúcim železom na kučeravenie vlasov a ako ony, aj pani im prištipávala nos, ústa aj pery. Pani im strčila do úst dva ukazováky a dotiaľ ústa rozťahovala kým sa netrhali. Keď dievčatá neboli hotové so šitím do desiatej, hneď ich odvádzali mučiť. Niekedy aj päť dievčat stálo pred nimi v úpnej nahote, aj mládenci ich také videli a tak museli šiť. Dcéru Sitkeovej zabila preto, lebo jej vraj ukradla hrušku. Začali ju mučiť ešte v Piešťanoch a potom ju pani s Ilonou zavraždila. V Keresztúre zabila Mádlu, to viedenské dievča.
Tie staré ženy schovávali a pochovávali mŕtvoly v Čachticiach. Aj Ficko sám pomohol štyri mŕtvoly pochovať. Dve v Podolí, jednu v Keresztúre a jednu v Sarvári. Pani ešte obdarovala tie staré ženy, keď dievčatá zavraždili, a aj ona sama im trhala mäso z líc a z tela, kožku medzi prstami im prestrihovala. Domučené dievčatá aj na sneh vynášala a kázala ich polievať ľadovou vodou. Aj ona sama ju na ne liala. Tak tie dievčatá zmrzli a zomreli. Tu v Bytči, keď tu bola a odtiaľto odchádzala, jednu slúžku prinútila stáť v chladnej vode po krk. bola to tá, čo jej v Ilave utiekla, ale potom ju chytili a napokon v Čachticiach zomrela.
Keď pani sama nemučila, tak to prikázala tým ženám. Celý týždeň nedávala dievčatám jesť ani piť a kto to urobil, toho hneď prísne potrestala.
V Beckove ich mučila v komore. V Sarvári vo vnútri hradu, kam mal prístup len málokto. V Keresztúre mučili na záchode. V Čachticiach pod zemou. Keď sme boli na cestách, pani ich mučila aj v koči, bila ich štípala a pichala špendlíky pod nechty a do perí.
Najlepšie to vedel Benedikt Deseó ale nikdy o tom nehovoril. Aj všetci ostatní sluhovia o tom vedeli. Železohlavý Ištók, ktorý utiekol do Zadunajska o tom vedel lepšie ako ja, a on aj viac pochovával, len nevedno kam.
Už za čias nebohého pána tak trýznila dievčatá, ale nevraždila ich tak veľmi ako teraz. Keď prišla Anna Darabulová, stala sa ukrutnejšou. Pani má škatuľku v ktorj je zrkadlo a pred ním sa aj dve hodiny modlievala. Majerníčka z Myjavy jej pripravila akúsi vodu, priniesla ju panej a vykúpala ju v chlebovom koryte. potom vodu vyliala do potoka.

Ilona Jó :
Desať rokov slúži u panej. Bola dojkou troch slečien a Pavla Nádasdyho.
Nevie koľko, ale dosť ich povraždila.
Nevie o všetkých kto boli a akej národnosti. Zavraždila sestru Hrehora Jánosiho. Z Vojčíc priviedli dve zemianske dievčatá, z nich jedno ešte žije. Aj z Českého Brezova dve. Žena Jána Bársonya priviedla tiež dievča, také vysoké, dcéru zemana. Vie asi o päťdesiatich, čo boli zavraždené.
Dievčatá zháňala žena Jána Szalaiho, potom Sidová, aj jedna Slovenka, čo býva v Sarvári. Aj Barsonyová našla jedno, býva v Taplán-Falve. Žena Jána Liptaiho tiež priviedla dve alebo tri, aj keď vedela, že budú zavraždené - lebo pani sa jej vyhrážala. Ona priviedla dve, jedno z nich zomrelo, druhé žije. Barsonyová priviedla také vysoké dievča. Potom aj s danielom Vasom veľa chodili aby našli dievčatá pre paniu. Ale nijaké nenašli. Len také malé z Vojčíc.
Aj ona bila dievčatá, keď jej to pani rozkázala. Najviac ich mučila Darabulová, nechala ich stáť v studenej vode, po celú noc ich bila a polievala. Pani sama rozžeravila kľúč a tlačila ho dievčatám do dlaní. Robila to aj s peniazom, keď ho našli a nedali jej ho. Okrem toho pani so starou slúžkou zabili ženu Zichyovú v Ecsede.V Sarvári nechala vyzliesť do naha sestru nebohého pána - a pán to videl na vlastné oči. Bolo to v lete, natrela ju medom a nechala ju tak celý deň aj v noci, aby ju chrobáci žrali. Niektoré dievčatá vo veľkých mukách odpadli. Pán naučil paniu, aby takému dala medzi prsty papier namočený do oleja a zapálila ho. tak vraj vstane aj keby bolo polomŕtve. Žena Štefana Szabóa čo býva vo Vepreza peniaze alebo za sukne priviedla dosť dievčat. Aj Horváthová, čo býva za kaštielom mnoho dievčat priviedla. Aj Szilvási, aj Daniel Vás videli ako pani sama mučila dievčatá. Donaha ich vyzliekla a tak stáli pred nimi. Nahé dievčatá zvalené na zem bila tak, že slúžky do rúk zbierali krv spred jej postele a potom popolom rozkázala zasypať krvavé škvrny. Aj lokaj, ktorý bol v kaštieli, niekedy - keď mu pani dovolila - bil dievčatá po tvári. Dora nožnicami prestrihovala napuchnuté časti tela dievčat. Pani im niekedy zubami vytrhávala mäso z tela.
Keď Anna ochromela, dievčatá bila Kata a Dora, potom aj ona.
Nevie, kam pochovali mŕtvoly teraz, ale vie, že do obilnej jamy hodili päť dievčat, ktoré potom Dora a Kata pochovali so spevom v Sarvári. V Keresztúre pochovávali študenti.
Pani sama bila a mučila dievčatá, a to tak, že niekedy bola jej košeľa samá krv a musela si obliecť druhú. Aj kamenná stena bola zakrvavená, že ju bolo treba umývať. Aj keď Dora bila dievčatá, pani sa na to pozerala.
Všade kam prišla, najprv hľadala miesto, kde by mohla mučiť dievčatá. Vo Viedni jej mnísi hádzali do okien črepy, lebo z nich počuli krik a jajkanie. Aj v Prešporku kázala Dore biť dievčatá.
Baltazár Poki, Štefan Vághi, Daniel Vas a aj všetci ostatní sluhovia vedeli o tých strašných veciach. Oj Kozma o nich vedel.
Nevie, kedy pani začala tie hrozné činy, lebo keď k nej prišla, už ich páchala. Ale Darabulová naučila paniu všetkým tým ukrutnostiam a bola jej veľmi dôverná. Vie a aj to videla, že pani dievčatám opaľovala sviečkou prirodzenie.

Dorota Szentésová :
Je u čachtickej panej 5 rokov. Ilona ju zavolala do kaštiela slúžiť pekným slovom a sľubmi.
Vie asi o tridsiatich slúžkach a ševkyniach čo pani povraždila.
Nevie akej národnosti a čie dievčatá to boli, ale vraj boli z mnohých blízkych aj ďalekých miest.
Szalaiová, Básonyová, vdova Kocchiová.
O všetkom svedčí tak, ako obaja predošlí obžalovaní, len pridáva, že aj rozpálenú lyžicu pritláčala k telu dievčat a že keby slúžky nebili dievčatá, ona by ich bila nohou od stoličky. Dievčatá mučila aj tak, že im vpichávala špendlíky do perí. Keď bola pani chorá a nikoho nemohla biť, pritiahla dievča k sebe a z líca aj pleca mu zubami vytrhávala kusy mäsa. Špendlíkom prepichla prst dievčaťa a povedala, že keď to tú kurvu bolí, nech si ho vytiahne. Keď to dievča urobilo, hneď ho bila a mliaždila mu prsty.
Ženy pomáhali panej mučiť dievčatá, lebo ich nútila.
Za jeden a pol týždňa zomrelo v Čachticiach 5 dievčat a pani rozkázala, aby ich všetky pohádzali v komore na kopu. Potom odišla do Sarváru. Kata s ostatnými ich potom ponosila do obilnej jamy. Mŕtvoly, ktoré nemohla skryť dala verejne pochovať kazateľovi.
Sama pani bila dievčatá. O ostatnom svedčí ako predošlí.
O mučiarňach : pani mučila dievčatá všade tam, kde bola.
Svedčí rovnako ako predošlí.
Nevie kedy pani začala s ukrutnosťami, lebo je u nej len 5 rokov.

Kata Branecká :
10 rokov je u panej. Vargová - matka terajšieho sarvárskeho kazateľa ju zavolala do kaštieľa za práčku.
Nepočítala dievčatá, lebo je len práčka. Ale myslí, že 50 ich bolo.
Nevie o ich národnosti, ani odkiaľ boli, lebo ona ich neprivádzala.
O všetkom svedčí ako predošlí. Aj Liptaiová priviedla dievča. Aj Kardošová priviedla dve a potom sa bála vyjsť na vidiek. Najviac dievčat priviedla Dora.
Svedčí ako predošlí a dodáva, že ženy sa od Darabulovej naučili dievčatá mučiť a aj ju nútili aby bila dievčatá. Ba Ilona aj ju dala odviesť do mučiarne a zbiť do úmoru. Keď ilona bila dievčatá, pani ju povzbudzovala - bi silnejšie !
Ilona bývala najzlostnejšia, hoci jednou rukou už nič nevládala a preto ju pani zavolala do Sarváru, aby dávala pozor. Aj jej dve dcéry pani vydala a obdarila 14 sukňami. Aj Dora bila dievčatá a aj ona, lebo ju mučili keď neposlúchla. Raz po bití celý mesiac stenala v ranách. Raz po Dore poslala všetky mladé slúžky na hrad. Dora ich tam držala v tuhom väzení. Nedala im jesť ani piť, nemohli nikam odísť. Oblievala ich studenou vodou a v noci ich nútila stáť nahé. Dávala pozor, aby im nik nedal jesť. Keď Bátoryčka s pani Zrínskou chceli ísť do Piešťan, poslali Katu na hrad či by ich daktoré z tých slúžok mohli sprevádzať, lebo vraj ich na hrad poslali iba na polepšenie. Kata ich videla omdlievať od slabosti a vysilenia. Keď pani povedala, že ani jedno z tých dievčat nemôže ísť, tak pani sa veľmi hnevala na Doru. A potom, keď pani dala dievčatá premiestniť do kaštiela, nedala im jesť a bila ich ta, že pomreli všetky v jednej izbe.
Dve z usmrtených dievčat pochovali v Podolí, Potom piatim mŕtvym dievčatám ktoré Dora postrkala pod posteľ nosili jedlo akoby boli živé. Potom pani odišla do Sarváru a Kate prikázala aby v izbe vydrhla dlážku a dievčatá pochovala. Ona to nespravila, lebo nevládala. Preto mŕtvoly zostali pod posteľou a mŕtvolný zápach sa šíril po celom kaštieli ba aj von ho bolo cítiť. Potom ich v mene božom pochovala spolu s Darabulovou a ďalšími v obilnej jame.Dora sama pochovala jedno dievča v jarku a asi osem dievčat zabila v krátkom čase.
Odpovedá ako predošlí.
Odpovedá ako predošlí a dodáva, že pani Ilonu Harcajovú vo Viedni mučila.
Svedčí ako predošlí.
Od Darabulovej sa naučila spôsobom mučenia a všetkým ukrutnostiam.
Okrem hlavých obžalovaných súd vypočul ďalších 13 svedkov. Všetci svedčili pod prísahou.
Výpovede pokračovali v nám známom duchu. Čachtičan Tomáš Zima svedčil o dvoch mŕtvolách pochovaných na Čachtrickom cintoríne a o ďalšej pochovanej v Podolí. Keď to kritizoval Čachtický kazateľ, zavraždené dievčatá prestali pochovávať v Čachticiach. Iný Čachtičan hovoril o rozhovore s dievčaťom, ktorému sa podarilo od Báthoryčky uniknúť.Podľa nej vykonávala krviprelievanie pani sama len s jednou pomocníčkou. Pred týmto súdom odznela aj výpoveď nejakej Zuzany, ktorá tvrdila, že istý Jakub Szilvássi našiel v truhlici vtedy už zatvorenej Báthoryčky zoznam jej obetí so 650 menami. Ďalšia svedkyňa potvrdila Zuzaninu výpoveď. Navyše uvidla, že za 4 roky služby zahynulo v zámku asi 80 dievčat.

ROZSUDOK
Súd odsúdil Dorotu Szentésovú a Helenu Jó na upálenie za živa. Ešte pred tým im mali byť kliešťami odcviknuté prsty na rukách, ktorými vraždili nevinné dievčatá. Jána Ujváryho vzhľadom na jeho mladý vek odsúdili na sťatie hlavy a spálenie tela. Katarína Branecká nebola odsúdená na smrť, ale mala zostať vo väzení, kým sa prípad nedošetrí. Myjavská majerníčka bola obvinená z čarodejníctva a zaživa úpálená 24.1.1611. Niekoľko dní po skončení súdu písal kráľ Matej II. Thurzovi a žiadal súd s Alžbetou Báthoryovou. Nikdy k nemu nedošlo. Alžbeta Báthoryová strávila zbytok života na čachtickom hrade, kde zomrela 21.8.1614.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky